tiếp tục nhận được yêu cầu đáp ứng nhu cầu của ngành

TULAR:
ông cũng đã nhận được nhiều khiếu nại và yêu cầu từ cư dân của các nhà dài liên quan đến vấn đề thiếu cơ sở hạ tầng

phát hiện một chiếc sà lan mắc cạn gần bãi biển Lutong và một chiếc xe đa dụng (MPV) trôi dạt vào một địa điểm gần đó

TULAR:
khiếu nại và các vấn đề liên quan trong phát triển và vận hành chương trình chứng nhận MSPO

71 triệu ha diện tích trồng dầu cọ trong đó 13

TULAR:
Nghệ thuật và Văn hóa Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah

có thể giúp cư dân nhà dài có một ngôi nhà tiện nghi

TULAR:
Trường hợp này bị sốt và ho vào ngày 1 và 2 tháng 9

Trong khi đó Warisan Plus giành được 29 Warisan

TULAR:
có thể được thực hiện vì lợi ích của người lao động

Và khi chúng tôi vào bảo tàng này sau đó

TULAR:
Đừng chấp nhận quá nhiều rủi ro và có nhiều hy vọng